jednotlivá představení a performance

Antonín Brinda: MĚSTO JAKO HŘIŠTĚ
čtvrtek 15:00, pátek 14:00, sobota 11:00 / workshop performance ve veřejném prostoru 

Během této dílny se veřejný prostor města Plzeň stane hlavním pracovním materiálem. Během tří dnů prozkoumáme tři možné přístupy k práci ve veřejném prostoru prostřednictvím performance – neviditelný, minimalistický a expresivní. Půjde tedy o cestu od konceptuálních, běžné/mu uživateli/ce města nezaznamenatelných akcí, k výrazným projevům okamžitě upoutávajícím pozornost.

Antonín Brinda je český umělec v současné době žijící v Praze. Pracuje v médiích performance-, urban-, walking- či body-artu. Vytváří minimalistické, konceptuální práce prostřednictvím kterých ohledává oblasti jako jsou urbanismus, dopravní infrastruktura, politická geografie nebo mezinárodní mobilita. Aby vybalancoval vážnější témata věnuje se také osobnějším performancím. Vystudoval různé umělecké a umělecko-teoretické obory v ČR a zahraničí.  | www.antoninbrinda.com

Vendula Tomšů, Johana Pocková: POTKAT LIŠKU A ROZPUSTIT SE
čtvrtek 17:30 / perón / intermediální performance propojující storytelling, tanec a objektové divadlo
 

Dělat si malé pohlednice z míst, kudy chodím. Orámovat kus krajiny a uložit do paměti. V trávě sbírat suvenýry z cest. Mít jich plné kapsy. Nahrávat zvuky, zaznamenávat cesty, konzervovat vzpomínky. Vyprávět příběhy.

Vendula Tomšů je scénografka, výtvarnice a performerka. Vedle scénografie se zabývá autorskou tvorbou performance pro menší počet diváků. V tomto žánru nachází prostor pro mezioborový experiment, možnost přiblížit se divákům a vybídnout je k nenucené interakci. Zajímá ji proměna diváka z pasivního recipienta na aktivního spolutvůrce díla. 

Johana Pocková je
tanečnice a choreografka. Ve své tvorbě se zajímá o hledání lyrického a poetického tanečního jazyka kombinovaného s absurditou a ironií na základě aktuálních společenských a kulturních témat. Zajímá se také o propojování tance s dalšími uměleckými formami jako je klasický zpěv, herectví a výtvarné umění. Je zakladatelkou taneční skupiny PockEtArt.

Tygr v tísni: KRAJINA SE SKLADY
čtvrtek 19:00 / divadlo / performance

Konec roku v západočeském pohraničí. Záře logistických hal a melancholické kouzlo adventu přitahují osamělé duše. Živí i mrtví se scházejí ve zjizvené krajině před dělnickou ubytovnou. Vyrovnávají účty z minulosti, sní o lepší budoucnosti, vynášejí na světlo svá tajemství a všichni trpí nespavostí.

Současná hra chebské rodačky Marie Novákové je portrétem krajiny, na které zanechaly hluboké rány moderní dějiny. Odehrává se na místě, se kterým bylo za posledních sto let zacházeno jako se strategickým územím, nikoli jako s komunitou a lidé zde umírali daleko od svých domovů. Za nocí zde dochází k zvláštním setkáním. Sraz bývalých pohraničníků naruší nezvaný host z minulosti, vysloužilá prostitutka rozmlouvá s baškirskými bojovníky, polský skladník se svěřuje sudetské Němce.

David Helán: VYDRAŽ DĚNÍ SLOVNÍKOVCŮ
pátak 16:30 /
Plzeň hl. nádraží, odjezd vlakem 16:44 OS 27310 na Jižní předměstí – sraz s performerem na peronu /performance

Všeumětex, výstupem properformovávám se perplex, vystavěném na hlasivkomalebném zacházení kreativní látky, důsledně ošetřovaným obsahově mantineliálními přešlapy, jako i link – vy sty, ty si výkmity, literátovo výmyky, nebo i nebolí-li, slohovino ví my hmaty a obchvaty, vystly nastala busta jehobysty, projev z těsta, nad statky neska děcka tleskaj performace slaví svátky. Dojde k prudkému literárnímu obstavení skutečnosti, a to do té do té míry, že přítomní stanou se situačním způsobem, bez prodlení vystaveni co do víry, dej sobec sobcem zosobněn, dost bylo bydla všudybyla přibívalo díla, přibij dilda v přítomnosti Všehohomíry. 

Ale co více kýče, skrz na zkrz perforačně ementalizováni doslova budou intenzivně mentálními proudy neřízený z přestav sklíčen, autor celou svojí multilinguální paletou nepohrdne vámi, seřazeni z sestav, přijďte jistě, křičte, účastněte se i vy se sami!

Umělecká osobnost Davida Helána originálním způsobem syntetizuje dva různé vlivy, performance a kabaretní zábavu. Rozptyl jeho tvorby je velmi široký. Zahrnuje nejrůznější performance, video-performance, akční umění, instalace, práci s fotografií, výtvarným uměním i novými médii a jejich fúzemi. Studoval na Akademii výtvarných umění, kde působil v Ateliéru konceptuální tvorby, jenž vedl prof. Miloš Šejn. Příznačné pro práci Davida Helána je využití dadaistických principů, spontánní bezprostřednosti, experimentu a humoru. Jeho živé akce obsahují prvky absurdního divadla s přesahy do ryze současných témat i vážných problémů. | www.davidhelan.com

 jezgrlz: A VY SI DÁTE?
pátek 18:00 / divadlo

Participační performance ze života gastra. Vstát, přijít, obléknout, zavázat, připravit, otevřít, usmívat se. S čím přichází do podniku zákazník a s čím zaměstnanec? Co člověk očekává od servisu v kavárně? Co očekává zaměstnanec od zákazníků? Slušné chování, pomalá obsluha, komunikace. A vy si dáte?

Kamila Hrnčířová, Lucie Vacovská, Barbora Wortnerová, Aicha Roubíčková, Klára Lidinská

ka3ka3: ČAS NA ÚKLID
pátek 19:00 / hala Moving Station / performance

Potřebuje podlaha centra pro kulturní a sociální projekty Moving Station péči? Realizace dlouho držené myšlenky v hlavě, která představuje další vývoj v sérii Čas na úklid.

ka3ka3 (čteme kaškaš)
Od roku 2018 používá své umělecké jméno jako gesto po náhlé smrti tatínka. Má totiž původ v rodinné přezdívce, a pro samotnou umělkyni také, vedle toho, vyjadřuje svobodu projevu, především ve volné tvorbě. Přezdívka odkazuje jednak ke hře s českou klávesnicí, kde „3“ sdílí klávesu s písmenem „š“, ale také k francouzskému pojmenování hry na schovávanou tj. cache cache. 

Ve svých projektech zkoumá a převádí na fyzickou podobu vnitřní a vnější vazby nebo vliv současných digitálních dimenzí na psychiku a je pro ni typické diváka nejen oslovit, ale také jemně aktivizovat. V performancích zpracovává vlastní tělesnost, která je pro ni důležitá nejen materiálově, ale také obsahově. Kostýmy performancí mají často zvýraznit možnosti ale i limity tělesnosti.

Antonín Brinda: PŘECHÁZENÍ CESTY
pátek 19:00 / Most Ivana Magora Jirouse / durational performance

V rámci akce bude umělec Antonín Brinda přecházet po dobu dvou hodin silniční komunikaci mimo přechod pro chodce. Minimalistickou performancí navazuje na svůj dlouhodobý výzkum veřejného prostoru a dopravní infrastruktury, zkoumá roli, jakou člověk / lidské tělo v daných strukturách zaujímá. Práce subtilně ohledává jakým způsobem městský prostor určuje a omezuje pohyb lidí v něm a jaké jsou možnosti nás – uživatelů města – tato omezení překračovat.

Antonín Brinda vystudoval umělecké a umělecko-teoretické obory v ČR, Finsku a Turecku, absolvoval stáže v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Řecku, Rusku, aj. Pracuje především v médiích performance a urban artu. Vytvořil 150+ unikátních performancí, které představil ve více, než třiceti světových zemích. V současné době se zabývá tématy jako jsou globální mobilita, urbanismus, hromadná doprava, ale take možnostmi sdílení osobních příběhů prostřednictvím performance. Kromě vlastní umělecké praxe je Brinda aktivní také jako organizátor a kurátor (performance) událostí a festivalů, např. Performance Crossings (Praha, CZ), New Performance Turku Festival (Turku, FI), Performensk (Minsk,BY), Carbonarium (Kyjev, UA), ARé Fest (Jerevan, AM).

Procházka výstavami
pátek 20:00 / vernisáž

Vernisáž výstav, které budou vznikat během festivalu.

Umělci
OBRAS AKROBAD | street art | www.obrasakrobad.cz
CHAOS COMPANY | skulptura | www.chaoscompany.art
NA CESTÁCH | video art 
ZEN GARDEN | chill out zóna

Run Operun: OPERAVE
pátek 21:00 / párty 

Když nepřijdete na operu, přijde opera za vámi – třeba klidně na rave. Na scénu přinášíme něco mezi Berghainem a Bayreuthem.  

Představujeme nový rozměr párty, na které bude dávat smysl, že tančíte zároveň na klasickou a elektro hudbu.
Propojením operních pěvců*kyní, DJs a atmosféry techna, tak vznikne OPERAVE. Nečekejte představení ani koncert – přineseme prvky opery na rave tak, jaký má být. Opera a elektro hudba se stanou rovnocennými partnery. O zábavu se postarají Noisy Pots, Tanita Yanková, a operní pěvkyně Bella Adamova a Kristýna Kůstková.

Na OPERAVE boříme bariéry mezi honosnou operní kulturou a nočním životem ravů a stavíme na hodnotách, kdy spolu oba hudební světy můžou fungovat. Budete se cítit komfortně nezávisle na tom, jaký žánr je vám bližší.

bazmek entertainment: SNY Z BETONU
sobota 15:00 / sraz v hale Moving Station / audiowalk, sluchátka a telefon s sebou

Město umí být zároveň krásné i ošklivé. Čisté i špinavé. Uspořádané i chaotické. Každý se chce cítit bezpečně a příjemně ve městě, ve kterém žije. Ale jak toho docílit? Jakou roli v něm hrají lidé? A nejsme my – jeho obyvatelé – jen součástí snů, které se městu den co den zdají?

Během audiowalku Sny z betonu dostanou posluchači možnost projít si město po své vlastní trase a poslouchat u toho příběhy lidí, kteří v něm možná žijí. Různé postavy v několika krátkých kapitolách řeší problémy svého města i společného soužití a přemýšlí nad rozdílnými potřebami, které ostatní obyvatelé mají. V jejich společnosti mohou posluchači zpomalit a na procházce si všímat svého okolí, které jim už možná zevšednělo. 

Stačí se projít městem, ve kterém žijete a zaposlouchat se do příběhů jeho obyvatel. Voyeurství spojené s urbanismem, rozhlasová hra spojená se zdravotní procházkou, sny spojené s betonem. 

Aljoša Lovrić Krapež + kolektiv: IS JOY
sobota 17:30/ perón – tunel / performance/divadlo

Vytvořili, co je naplňuje pýchou, co je pobízí k pohybu. Vzhlížejí na své dílo, jako děti vzhlížejí na vlastnoručně postavený výtvor. Nezáleží jim na tvaru, nezáleží na zdrojích či následcích. 
Menší děti staví pro zábavu, starší naplňují realismus. 

Fukar listí, židle, bublinková fólie, šatní ramínka, dveře, peří, nafukovací balón, hřebíky, palety, trampolína, pračka a spousta provazů, které vše táhnou k nebi! 

Aljoša Lovrić Krapež ve svých režijních postupech zkoumá představy o zapojení se do materiality světa jako holistické a kolektivní zkušenosti, kde se smyslové tělo stává základním médiem bytí. Jeho výzkum je založen na myšlence, že performativní umění lze zkoumat jako médium přítomnosti dosud nepojmenovaného kolektivu, který pracuje na pomezí haptického, somatického, neverbálního, tanečního, vizuálního, objektového divadla. To chápe jako oslava existence.

Postavit část vesmíru, která pohne ostatními.

ABWESEN
sobota 19:00 / tanec

Taneční představení Abwesen (Nepřítomnost) se zabývá paradoxní situací: přítomností nepřítomnosti. Jedním z impulsů jeho vzniku byly zkušenosti z lockdownu. 

Karel Vaněk a Guido Preuß ve svém novém díle zkoumají komplexní téma nepřítomnosti: jako fyzickou zkušenost, v tanci a v životě, individuálně i společně. Jako fantazii, sen i stav nedostatku. Do jaké míry je koncepce „být tady a teď“ ohrožena, když naši existenci pociťujeme jen jako iluzi?

Tvůrci společně se třemi tanečnicemi vytvářejí pohybový jazyk, který chápe absenci jako zdroj a impuls. Brazilská rodačka Sonia Mota, narozená v roce 1948, a dvě mladší tanečnice Josefine Patzelt a Geraldine Rosteius s sebou přinášejí velmi odlišné biografické zkušenosti, které se přelévají do pohybového materiálu. Přítomnost tří ženských těl je zároveň vizualizací prázdnoty ve vlastním vnímání, touhy po dotecích a obraně proti přílišné blízkosti, strachu ze samoty a touze po vlastním prostoru.

Literární open mic
20:30 / autorské čtení

Ay Lak
sobota 22:00 / zvuková performance

Relaxační sonická performance inspirovaná prostředím oceánu.

Ay Lak ve svých hudebních vystoupeních a DJ setech kombinuje atmosférické ambientní zvukové krajiny s rekonstruovanými rytmy a hravými syntetickými zvuky založenými na terénních nahrávkách a vokálech, příbězích i ukolébavkách. Rozvíjí tím svůj zájem o mezidruhová setkání i o vytváření vlastního jazyka, který je založený na sémantice a ústních tradicích slovanských kultur.

Katanari: CESTA
neděle 14:00 – 17:00 / loutkové představení pro jednoho diváka

Poetická cesta vzpomínkami a snovou krajinou pro jednoho poutníka vstříc místu, ktoré touží být nalezeno. 4-minútový audiovizuální zážitek nahlížený skrze otvor ve skříňce. Divadlo pre jednoho diváka.

Katanari je vizuální umělkyně a performerka původem ze Slovenska, která v současnosti žije a působí v Praze i mezinárodně. Věnuje se zejména autorským projektům a scénografické spolupráci. Její estetika vychází z práce s objekty a loutkami. Pravidelně spolupracuje s Valdštejnskou lodžií v Jičíně na vytváření site-specific událostí (Čarodení, Slavnost stromu, Divovánoce) ale i s jinými nezávislými divadelními subjekty v ČR (Le Cabaret Nomade: Kaleido, Plume; Daffa Puppet Theatre: Warmaker, a i.) a v zahraničí (slovenské Divadlo Pôtoň, islandský Worlds of Puppets, slovinský Floating Castle Festival a iní). Její autorské loutkové projekty Ostrov Domov, Oživlý kabinet, Cesta, Faustova zahrada a Dobšinský: Ako som sa stal byly prezentovány na festivalech v Čechách, na Slovensku, v Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku, Estonsku, Řecku, Belgii, Německu, Anglii, Skotsku a na Islandě. | www.katanariart.com

Aliaksandra Yakubouskaya: JAK NAČASOVAT VZDÁLENOST DECHU
neděle 14:00 a 15:30 / interaktivní performance

V tomto uměleckém díle se umělkyně Aliaksandra Yakubouskaya zaměřuje na něco velmi jednoduchého, ale hlubokého – a to dýchání. Během své performance vytváří intimní prostředí, ve kterém je možné navzájem poslouchat svůj dech. Skrze nafukování balónků napojených na mikrofony a sluchátka je vytvořeno prostředí vhodné pro pozorovnání, kolik času a prostoru zabírá v našem životě náš proces dýchání. Tato zkušenost je následně reflektovaná skrze hliněné flétny, které zhmotňují vycházející vzduch z balónků do specifických zvuků. Stisknutím, dotykem a vyfukováním předmětů se vytváří zvuková krajina založená na dechu a improvizaci zúčastněných.

Aliaksandra Yakubouskaya je audiovizuální umělkyně z Prahy, původem narozená v Bělorusku. Ve své praxi se věnuje spoluvytváření prostorů a performance založených na výtvarných instalacích, které vytváří podmínky k interakci s účastnictvem. Jejím akcím předchází terénní výzkum, jehož součástí bývají cesty, rozhovory, interakce s lidmi, tělesné praktiky a experimenty, jako např. kolektivní snění, ze kterých posléze formuje meziprostory a místa k setkávání. Alesya je také jednou ze spoluzakladatelek uměleckého kolektivu OutsideininsideoutinsideoutoutsideiN. | www.alyakubouskaya.xyz