Informace o programu
Eva Kraftová 
eva.kraftova@johancentrum.cz
tel.: +420 775 131 003

Kontaktní osoba pro události v centru města
Ondřej Sosna
ondrej.sosna@johancentrum.cz
tel: +420 724 299 459

Kontaktní osoba pro události u Moving Station
Jana Jarošová
jana.movingstation@gmail.com
tel.: +420 605 278 181

Festival podpořili:

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Prosíme příchozí diváky, aby dodržovali rozestupy a měli na ústech respirátor.

Prosíme diváky, kteří usednou do venkovního hlediště programu Nastevřeno, aby byli připraveni
prokázat, že:

jsou očkovaní
NEBO
absolvovali PCR test na covid s negativním výsedkem nejdéle před 7 dny
NEBO
absolvovali antigenní test na covid s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami
NEBO
prodělali covid před méně než 180 dny (a uplynula u nich doba izolace)
A ZÁROVEŇ
nemají příznaky onemocnění virem COVID 19

Děti do 6ti let se nemusí prokazovat testem, pokud jsou v doprovodu rodinného příslušníka s
negativním testem. Děti testované ve školách prosíme přinést čestné prohlášení.

Děkujeme!